Annukka Toivanen

Research Consultant

Personnel Jyväskylä

Minulla on monipuolinen ja laaja työkokemus usealta eri alalta ja erilaisista tehtävistä. Useimmiten minua kuvaillaan sanoilla luotettava, sitoutunut ja asiakaslähtöinen. Luonteeltani olen realistinen optimisti.

Työelämän jatkuva muutos ja teknologian tuomat mahdollisuudet haastaa myös oman muutoskyvykkyyden. Uteliaisuus ajaa eteenpäin!

Voinko olla avuksi?

Päätehtävinäni on erilaiset suorahakuupalveluun liittyvät työt, organisointitehtävät rekrytointiprosessissa, sekä asiakas- ja ehdokasviestintä. Omassa työssäni toteutan asiakaslähtöisyyttä päivittäisissä palvelukohtaamisissa rakentamalla ja ylläpitämällä hyvää palvelusuhdetta.

Onnistumisen iloa saan siitä, kun autan yrityksiä ja työnhakijoita löytämään toisensa. Kun prosessi hoidetaan ammattimaisesti ja sujuvasti, niin lopputulos on laadukas ja arvokas sekä asiakkaille että hakijoille.