Heidi Tuomikorpi

Suorahakukonsultti

Personnel Helsinki

Olen työskennellyt rekrytointien parissa yli 10 vuotta. Kokemusta ja näkemystä on kertynyt monipuolisesti asiantuntija-, päällikkö- ja johtotason rekrytointiprosesseista. Nautin työssäni erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja ratkaisun tuottamisesta asiakkaan tilanteeseen. On hienoa olla vaikuttamassa merkityksellisiin asioihin; ihmisten urapolkuihin sekä yritysten menestykseen oikeiden henkilövalintojen kautta. Innostustani pitää yllä myös se, että jokaisen rekrytointiprosessin yhteydessä opin itse aina uutta.

Asiakkaiden luottamus ja asiakassuhteiden syventyminen syntyy laadukkaan, asiantuntevan sekä sitoutuneen tekemisen kautta.