Yksilöllinen muutosturvapalvelu

Yritysten muutosturvapalveluilla varmistetaan arjen muuttuvissa tilanteissa, että suomalaiset organisaatiot voivat menestyä haastavista olosuhteista huolimatta yhdessä henkilöstönsä kanssa. 

Eezy Personnel mukana tarjoamassa tukea organisatioille muutostilanteissa  

Eezyn yksilöllinen muutosturvapalvelu eli outplacement on palvelu, jonka avulla muutosturva toteutuu ja johtaa toivottuun lopputulokseen. Lähtevälle tai muun muutoksen kokevalle työntekijälle outplcement-palvelu tarjoaa tukea niin tilanteen käsittelyyn kuin uudelleensijoittumiseenkin. Työnantaja taas pystyy muutosturvapalvelun avulla varmistamaan, että kaikki muutosturvan edellyttämät toimenpiteet täyttyvät. Eezyn kattaviin rekrytointipalveluihin kuuluvilla, yritysten yksilöllisillä muutosturvapalveluilla varmistetaan, että suomalaiset organisaatiot voivat menestyä muuttuvista olosuhteista huolimatta yhdessä henkilöstönsä kanssa.

Mitä tarkoittaa muutosturva?

Muutosturva tarkoittaa toimintamallia, jonka avulla pyritään nopeuttamaan ja helpottamaan yrityksestä lomautetun tai irtisanotun työntekijän sijoittumista uuteen työhön. Koska lomautus tai irtisanominen koskettaa sekä työntekijää että työnantajaa, muutosturvapalvelut käsittävät yleensä palveluita kummallekin osapuolelle. Suomessa on säädetty muutosturvalaki.

Eezyn muutosturvapalvelut pähkinänkuoressa

Eezyn räätälöimä yksilöllinen muutosturvapalvelu on uudelleensijoittumisohjelma, jonka avulla autetaan muutostilanteen kokevaa henkilöä käsittelemään tilannetta ja katsomaan eteenpäin.

Palvelun tarkoituksena on antaa tietoa työpaikan menetyksen aiheuttaman tunnetilan vaikutuksista, mikä auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään omia reaktioita ja palauttaa menetettyä hallinnan tunnetta.

Ohjelman tavoitteena on tarjota henkilölle muutostilanteessa parhaat mahdolliset valmiudet löytää uusi työtehtävä. Tämä onnistuu tunnistamalla omat vahvuudet ja keskittämällä työnhaku itselle sopiville alueille, realistiset työmahdollisuudet huomioiden.

Muutosturvaohjelma antaa valmiudet uudelle suunnalle

Muutostilanteessa olevalle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen ja henkilölähtöisesti kohdennettu muutosturvaohjelma. Ohjelmassa haetaan parhaat mahdolliset valmiudet uuden työuran löytämiseen ja tuetaan luottamusta tulevaisuuteen. Valmennettavalle nimetään aina henkilökohtainen valmentava konsultti, joka tukee ja ohjaa valmennettavaa koko prosessin ajan, keskittyen hänelle tärkeimpiin aiheisiin.

Muutosturvaohjelman aikana valmennettavalla on käytettävissä Eezy Personnelin laaja ammattilaisverkosto. Kaikilla valmentajillamme on pitkä kokemus liike-elämästä, työmarkkinoinnista, rekrytoinneista sekä henkilöarvioinneista. Prosessiin sisältyy aina laillistetun psykologin konsultaatio.

Laaja-alainen tuki muutostilanteeseen

Uudelleensijoittumisen kokonaisuus kattaa

 • muutostilanteen käsittelyn
 • henkilökohtaisten kompetenssien kartoittamisen
 • resurssikartoituksen sekä
 • työnhaun valmennuksen eri menetelmin.

Yksilöllinen muutosturva sisältää myös Self Discovery -pohjaisen laillistetun psykologin toteuttaman potentiaalikartoituksen. Siinä paneudutaan henkilön tilanteeseen laajasti, selvitetään ammatilliset osaamiset, motivaatiotekijät, kiinnostuksen kohteet sekä valmiudet uudelleen suuntautumiseen.

 

Henkilöarviointi osana muutosturvan palvelukokonaisuutta

Osana palvelua hyödynnetään psykologien ammattikäyttöön tarkoitettuja henkilöarvointien menetelmiä, joilla tutkitaan persoonallisuutta, motivaatiotekijöitä, kykyrakennetta ja johtamisvalmiuksia. Henkilöarviointien avulla löydetään valmennettavan henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittymisen alueet, joita hyödynnetään sopivien työelämän mahdollisuuksien tunnistamisessa ja urastrategian toteuttamisessa.

 

Eezy Osaajayhteisöstä vauhtia uuden työn löytämiseen

Valmennettavalle tarjotaan myös mahdollisuutta tulla osaksi Eezy Personnelin laajaa digitaalista Osaajayhteisöä. Yhteisö tarjoaa näkyvyyttä hakuprosesseissa, ja sen kautta tarjotaan uusia kohdennettuja työmahdollisuuksia, mikäli ne osuvat valmennettavan koulutus-, kokemus- ja osaamistaustaan sekä henkilökohtaiseen kiinnostukseen.

 

Muutosturva- eli outplacement-palvelu auttaa eteenpäin

Eezyn muutosturvapalveluiden tavoitteena on valmennettavan henkilökohtaisen ratkaisun löytyminen ja syventyminen. Se voi olla esimerkiksi uusi palkkatyö, yrityksen perustaminen, opiskelu tai jokin muu henkilön valitsema ratkaisu. Avullamme valmennettavan muutosturva toteutuu ja työnantaja pystyy hoitamaan velvoitteensa. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja – kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Tiedustelut, palvelun esite ja tarjoukset:

Johanna Ahola johanna.ahola@eezy.fi, +358 400 739 308
Heikki Ruohonen, heikki.ruohonen@eezy.fi, +358 40 142 9752
Mika Hyväri, mika.hyvari@eezy.fi, +358 50 533 5217
Antti Joutseno, antti.joutseno@eezy.fi, +358 40 541 0858

  Vastaamme kaikkiin kyselyihin nopeasti, yleensä samana työpäivänä.

  Kuinka voimme auttaa?

  Nimi

  Yritys

  Sähköposti

  Puhelinnumero

  Toimipiste
  Aihe